Συμπληρώνοντας είκοσι έξι χρόνια ανελλιπούς παρουσίας στο χώρο της οδικής βοήθειας, είμαστε από τις πρώτες εταιρείες οδικής βοήθειας που έχουν πάρει άδεια λειτουργίας, με αριθμό 85-005, σύμφωνα με το νέο νόμο 3651/2008